Aktuální­ Podmí­nky použití jsou vytištěny níže. Pro zobrazení předchozí verze Podmí­nek použití klikněte zde.
Tento [česky] překlad je pouze zdvořilostním překladem a nelze jej považovat za právní dokument. Odkazujeme vás na původní text v anglickém jazyce. Stažením libovolného snímku ze stránek Shutterstock souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v anglické jazykové verzi podmínek používání.

SHUTTERSTOCK
Podmínky používání
Licenční smlouva (smlouvy) Shutterstock

Vážený zákazníku Shutterstock:

Toto je právní smlouva mezi vámi nebo zaměstnavatelem či jiným subjektem, jehož jménem tuto smlouvu uzavíráte („vy“ nebo „zákazník“) a: i) pokud jste stávající nebo nový zákazník ze Spojených států nebo Kanady, společností Shutterstock, Inc., delawarskou korporací se sídlem na adrese Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Spojené státy americké; nebo ii) pokud jste nový zákazník odjinud než ze Spojených států nebo Kanady, společností Shutterstock Netherlands, B.V., zapsanou v souladu s nizozemskými zákony a s hlavní provozovnou na adrese Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, Nizozemsko (v obou případech dále jen „Shutterstock“). Uzavřením této smlouvy potvrzujete, že země vašeho trvalého pobytu je stejná jako země uvedená ve vaší fakturační adrese.

„Snímek (snímky)“ znamená fotografie, vektory, nákresy a další materiály na webových stránkách Shutterstock, ke kterým lze udělit licenci.

Termín „Video“ v této smlouvě znamená jakékoli pohyblivé snímky, animace, filmy, záběry či jiné audiovizuální prezentace, s výjimkou statických snímků, zaznamenané v jakémkoli formátu, které jsou dostupné pro licenci na webových stránkách společnosti Shutterstock.

„Vizuální obsah“ nerozdílně znamená snímky i videa.

Následující smluvní podmínky („TOS“) tvoří smlouvu mezi zákazníkem a společností Shutterstock a obsahují práva a povinnosti k vizuálnímu obsahu, ke kterému poskytujete licenci. Souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že tyto podmínky upravují vaše práva a povinnosti ke všem licencím ke zde uvedenému vizuálnímu obsahu, bez ohledu na předplatné nebo licenci, kterou jste si dnes mohl(a) zakoupit. Jakmile si zakoupíte vizuální obsah, znovu se podívejte do těchto smluvních podmínek.

JESTLIŽE SI NEZAKOUPÍTE „TÝMOVÉ PŘEDPLATNÉ“ NEBO „LICENCI PREMIER“, JE TATO LICENCE PRO JEDNOHO UŽIVATELE, KTERÁ OPRAVŇUJE JEDNU FYZICKOU OSOBU K POSKYTNUTÍ LICENCE, STAŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ VIZUÁLNÍHO OBSAHU. POKUD SI ZAKOUPÍTE TÝMOVÉ PŘEDPLATNÉ, PRÁVO K LICENCI, STAHOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VIZUÁLNÍHO OBSAHU JE OMEZENO NA TAKOVÝ POČET UŽIVATELŮ, JAKÝ DANÉ TÝMOVÉ PŘEDPLATNÉ UMOŽŇUJE. LICENCE A PLATFORMA PREMIER POSKYTUJE TATO A DALŠÍ PRÁVA NEOMEZENÉMU MNOŽSTVÍ UŽIVATELŮ. NĚKTERÉ ZDE UVEDENÉ LICENCE NEMUSÍ BÝT K DISPOZICI PRO TÝMOVÉ PŘEDPLATNÉ. Budete-li mít dotazy k účtu pro více uživatelů, kontaktujte zákaznickou službu (Telefon: V USA 1-866-663-3954, mimo USA 1-646-419-4452 E-mail: Zákaznická podpora nebo náš Tým Premier).

Část I Licence k vizuálnímu obsahu

 1. Licence ke Snímkům
 2. Licence k Videu
 3. Omezení použití vizuálního obsahu

Část II Záruky a prohlášení

část III Odškodnění a odpovědnost

Část IV Další podmínky

ČÁST I LICENCE K VIZUÁLNÍMU OBSAHU

Shutterstock vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat, upravovat a reprodukovat vizuální obsah na celém světě, navždy, jak výslovně povoluje platná licence a na základě omezení uvedených v tomto dokumentu:

 1. LICENCE KE SNÍMKŮM
  1. STANDARDNÍ LICENCE KE SNÍMKŮM vám uděluje práva k použití snímků:
   1. Jako digitální reprodukce, včetně umístění na webových stránkách, v on-line reklamách, v sociálních médiích, v oblasti mobilní reklamy, mobilních aplikacích, softwaru, e-pohlednicích, e-publikacích (e-knihy, e-časopisy, blogy, atd), a v on-line médiích (včetně služeb sdílení videa, jako jsou YouTube, Dailymotion, Vimeo, atd, s výhradou omezení rozpočtu uvedených v bodě I.a.i.4 níže);
   2. Vytištěno ve fyzické podobě jako součást balení a označení výrobku, hlavičkových papírů a vizitek, prodeje reklamy, billboardů, obalů CD a DVD nebo v reklamě a jako kopie hmotného média zahrnující časopisy, noviny a knihy a za předpokladu, že žádný snímek nebude reprodukován vícekrát než 500 000krát celkem;
   3. Jako součást reklamní kampaně „Mimo dům“, za předpokladu, že zamýšlené publikum pro takovouto kampaň je menší než 500 000 kontaktů.
   4. Začleněná do filmu, videa, televizního seriálu, reklamy či jiných multimediálních produkcí pro distribuci v libovolném médiu nyní známém nebo z tohoto odvozeném (jednotlivě „Produkce“) bez ohledu na velikost publika, pokud rozpočet na takovou produkci nepřesáhne 10 000 USD;
   5. Pro vaše osobní, nekomerční použití (nikoli za účelem dalšího prodeje, stažení, distribuce či jiného komerčního využití jakéhokoli druhu).
  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE KE SNÍMKŮMvám uděluje práva k použití snímků:
   1. V případě povoleném podle standarní licence ke snímkům, bez jakéhokoli omezení počtu reprodukcí, výtisků nebo rozpočtu;
   2. Začleněna do zboží určeného k prodeji nebo propagační distribuci (souhrnně „Prodej“), včetně a bez omezení použití na textilu, uměleckých dílech, magnetech, tapetách, kalendářích, hračkách, psacích potřebách, pohlednicích a dalších fyzických reprodukcích k dalšímu prodeji nebo distribuci za předpokladu, že takové Zboží zahrnuje tvůrčí materiál nebo funkční prvky kromě snímku(ů).
   3. Na tapetách (a bez vyžadování dalších kreativních nebo funkčních prvků) pro dekorativní účely v komerčních prostorách, které vlastníte vy nebo váš klient, a nikoli k prodeji.
   4. Zahrnuto jako prvky digitálních šablon k prodeji nebo distribuci.
  Pokud standardní nebo rozšířená licence ke snímkům neposkytuje práva, která požadujete, kontaktujte zákaznickou službu. (Telefon: V USA 1-866-663-3954, mimo USA 1-646-419-4452 E-mail: Zákaznická podpora)
 2. LICENCE K VIDEU
  1. LICENCE K POUŽITÍ VIDEA vám uděluje práva k použití Videa:
   1. v produkcích (např. film, video, televizní seriály, reklamní a další multimediální produkce) nyní uváděných nebo distribuovaných jakýmikoli prostředky veřejnosti, které jsou známé nebo z tohoto odvozené;
   2. ve spojení s živým vystoupením;
   3. na webových stránkách.
  2. Pokud licence k použití videa neposkytuje práva, která požadujete, kontaktujte zákaznickou službu. (Telefon: V USA 1-866-663-3954, mimo USA 1-646-419-4452 E-mail: Zákaznická podpora)
  3. LICENCE K VOLNÉMU VIDEU vám poskytuje právo použít video s vodoznakem, v nízkém rozlišení, jako volný snímek („Volné video“), a to výhradně v testovacích, vzorových, volných nebo vystřižených hodnotících materiálech. Licence k volnému videu nepovoluje jeho veřejné zobrazování nebo distribuci, či začleňování takového videa do jakýchkoli finálních materiálů. Volná videa lze upravit, ale nesmíte odebírat ani pozměňovat vodoznak Shutterstock. Volná videa jsou k dispozici pro licenci pod licencí k použití videa v době, kdy jsou stažena jako volná videa, ale společnost Shutterstock neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou povinnost zajistit, že volná videa budou k dispozici pro licenci kdykoli poté.
 3. OMEZENÍ POUŽITÍ VIZUÁLNÍHO OBSAHU
  NESMÍTE:
  1. Používat vizuální obsah jinak, než jak výslovně povoluje licence, kterou jste si zakoupili s ohledem na takový vizuální obsah.
  2. Zobrazení jakékoli osoby ve vizuálním obsahu („Model“) způsobem, který by rozumný člověk považoval za urážlivý, jako například vyobrazení modelu: a) v souvislosti s pornografií, „videi pro dospělé“, zábavními podniky pro dospělé, eskortními službami, seznamovacími službami nebo atp.; b) v souvislosti s reklamou nebo propagací tabákových výrobků; c) v politickém kontextu, například při propagaci, reklamě nebo podpoře politické strany, kandidáta, zvoleného vedoucího pracovníka nebo v souvislosti s jakýmkoli politickým nařízením či názorem; d) v roli člověk, který trpí nebo se léčí z fyzického nebo duševního onemocnění; nebo e) nebo v souvislosti s účastí na nemorální nebo trestní činnosti.
  3. Použití jakékoliv vizuálního obsahu v pornografickém, hanlivém, nebo klamavém kontextu nebo způsobem, který by mohl být považován za urážlivý, obscénní, nebo nezákonný.
  4. Použití vizuálního obsahu označeného „Pouze pro redakční použití“ pro komerční účely.
  5. Přeprodej, redistribuce, poskytnutí přístupu, sdílení nebo převod jakéhokoli vizuálního obsahu s výjimkou zde specificky uvedenou. Například a nikoli výlučně je zakázáno zobrazení obsahu jako „galerie” obsahu nebo její součást, ve které mohou třetí strany hledat a z obsahu vybírat.
  6. Použití vizuálního obsahu takovým způsobem, který porušuje práva ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetí strany, nebo by vedlo ke vznesení nároku z důvodu klamavé reklamy nebo nekalé soutěže.
  7. Použití vizuálního obsahu (celého nebo části) jako obchodní značky, servisní značky, loga, nebo jiného náznaku původu, či jejich části.
  8. Používejte „statické snímky“ získané z Videa s výjimkou použití v kontextu marketingu, propagace a reklamy vašich odvozených děl začleňujících Video.
  9. Nepravdivě uvedeno, a to výslovně nebo způsobem, který vyvolává dojem, že vizuální obsah byl vytvořen vámi nebo osobou jinou, než je majitel autorských práv k danému vizuálnímu obsahu.
  Budete-li mít dotazy k výše uvedeným právům, kontaktujte zákaznickou službu. (Telefon: V USA 1-866-663-3954, mimo USA 1-646-419-4452 E-mail: Zákaznická podpora)
 4. KREDIT A AUTORSKÁ PRÁVA
  1. Použití vizuálního obsahu v „redakčním“ kontextu musí být doprovázeno uvedením kreditu přispěvateli Shutterstock a společnosti Shutterstock v následující formě:
   „Jméno umělce / Shutterstock.com“
  2. Tam, kde je to komerčně výhodné, použití vizuálního obsahu při prodeji nebo výrobě musí podléhat Shutterstocku v podstatě v následující formě:
   „Snímek (snímky) (dle vhodnosti) použité na základě licence od Shutterstock.com“
  3. Uvedení autorství není vyžadováno ve spojení s jiným použitím snímků, není-li jinému poskytnutému obsahu v archivu přiděleno autorství ve spojitosti se stejným použitím.
  4. Uvedení autorství a zmínka musí mít takovou velikost, barvu a důležitost, aby byla jasně a snadno čitelná pouhým okem.

ČÁST II ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ

 1. Shutterstock zaručuje a prohlašuje, že:
  1. Přispěvatelé Shutterstock udělili Shutterstocku veškerá potřebná práva k vizuálnímu obsahu pro udělení práv stanovených v části I, podle potřeby.
  2. Vizuální obsah v původní nezměněné podobě, který je používán v plném souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy, nepředstavuje: i) porušení autorského práva, ochranné známky nebo jiného práva duševního vlastnictví; ii) porušení práv třetích osob na ochranu soukromí a publicity; iii) porušování platných zákonů USA, předpisů, vyhlášek nebo nařízení; a iv) nebude hanlivý, urážlivý, pornografický nebo obscénní.
 2. I když Shutterstock vyvíjí obchodně přiměřené úsilí k zajištění přesnosti klíčových slov a popisů, stejně jako integrity vizuálního obsahu označeného jako „Pouze pro redakční použití“, SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE: I) KLÍČOVÝCH SLOV, NÁZVŮ NEBO POPISU; II) ZVUKOVÝCH STOP VE VIDEU; NEBO III), VIZUÁLNÍHO OBSAHU OZNAČENÉHO JAKO „POUZE PRO REDAKČNÍ POUŽITÍ“. Aby bylo jasno, Shutterstock neposkytne odškodnění ani nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o jakékoli nároky vyplývající z nepřesného klíčového slova, názvů nebo popisů, jakéhokoli zvuku ve videu nebo použití vizuálního obsahu označeného Pouze pro redakční použití.
 3. SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI JAKÉKOLIV ZÁRUKY, KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI „ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ“.

ČÁST III Odškodnění a odpovědnost:

 1. V souladu s podmínkami této smlouvy a za předpokladu, že jste neporušil(a) podmínky této nebo jakékoli jiné smlouvy se společností Shutterstock, vás bude Shutterstock hájit, odškodní vás a zajistí vás v rámci příslušných "Mezí odpovědnosti", uvedených níže. Takové odškodnění je výhradně omezeno na přímé škody zákazníka vyplývající z nároku třetí strany přímo přičítaného porušení výslovných záruk a prohlášení společnosti Shutterstock v části II této smlouvy, spolu s přidruženými náklady (včetně nákladů právního zastoupení). Odškodnění je podmíněno tím, že budete společnost Shutterstock o podané nebo hrozící žalobě informovat písemně, ne později než pět pracovních dnů od data, kdy se o takové žalobě nebo hrozbě dozvíte. Takové oznámení musí obsahovat všechny údaje týkající se žaloby, o nichž víte (např. použití vizuálního obsahu v této věci, jméno a kontaktní údaje osoby nebo společnosti vznášející žalobu, kopie korespondence přijaté nebo zaslané v souvislosti se žalobou). Oznámení musí být zasláno e-mailem nebo faxem společnosti Shutterstock na counsel@shutterstock.com nebo 1-646-786-4782 a v tištěné podobě na Shutterstock, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, K rukám: Generální ředitel, doporučenou poštu, vyžádaným potvrzení o převzetí, nebo v případě kurýrní služby je nutné získat podpis příjemce. Společnost Shutterstock má právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu jakékoli žaloby nebo soudního řízení, na něž se odškodnění vztahuje. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností Shutterstock na obraně proti jakékoliv žalobě a máte právo podílet se na jakémkoli soudním sporu na vlastní náklady. Souhlasíte s tím, že společnost Shutterstock nenese odpovědnost za jakékoli právní poplatky nebo jiné náklady, které vznikly vám nebo vaším jménem společnosti Shutterstock, která má přiměřenou možnost analyzovat platnosti takového nároku.
 2. Shutterstock nenese zodpovědnost za jakékoli škody, náklady nebo ztráty vyplývající v důsledku úprav provedených na vizuálním obsahu nebo kvůli kontextu, ve kterém daný vizuální obsah použijete.
 3. Omezení odpovědnosti: Celková maximální povinnost a odpovědnost společnosti Shutterstock („Omezení odpovědnosti“) vyplývající ze všech zákaznických:
  1. Standardní licence ke snímkům stojí 10 000 USD.
  2. Rozšířená licence ke snímkům stojí 250 000 USD.
  3. Licence k použití videa stojí 10 000 USD.
  Budete-li mít dotazy k výše uvedenému, kontaktujte zákaznickou službu. (Telefon: V USA 1-866-663-3954, mimo USA 1-646-419-4452 E-mail: Zákaznická podpora)
 4. Společnost Shutterstock, její úředníky, zaměstnance, akcionáře, ředitele, manažery, členy a dodavatele odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli škody vyplývající z použití vizuálního obsahu jiného než je použití výslovně povolené těmito podmínkami. Dále souhlasíte, že společnosti Shutterstock nahradíte všechny náklady a výdaje, které společnosti Shutterstock vzniknou v případě, že porušíte kteroukoli z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock.

ČÁST IV DODATEČNÉ PODMÍNKY

 1. Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení vašeho poplatku, není-li jinak stanoveno zákonem. V případě, kdy společnost Shutterstock stanoví, že máte právo na vrácení celé výše poplatku nebo jeho části, lze takové vrácení peněz provést pomocí způsobu platby původně použitého k vašemu nákupu. Pokud jste obyvateli Evropské unie a zrušíte svůj účet do sedmi (7) dnů od provedení platby společnosti Shutterstock Netherlands, B.V., tak za předpokladu, že jste ještě nevyužili licenci k vizuálnímu obsahu, vám Shutterstock Netherlands B.V. vrátí platbu, kterou jste provedli v souvislosti s takto zrušeným účtem. Chcete-li zrušit svůj účet, kontaktujte support@shutterstock.com.
 2. Zde použitý výraz „nepřenosný“ znamená, že s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto podmínkách, nesmíte prodávat, pronajímat, nahrávat, dávat, sublicencovat ani jinak převádět vizuální obsah nebo práva na použití vizuálního obsahu. Nicméně můžete jednorázově převést vizuální obsah na třetí stranu výhradně tak, aby taková třetí strana vytiskla nebo zpracovala vaše zboží obsahující vizuální obsah za podmínek zde uvedených. Pokud zjistíte, že jakékoliv webové stránky sociálních médií používají jakýkoliv vizuální obsah způsobem, který přesahuje licenci podle této dohody, souhlasíte s tím, že odstraníte všechna odvozená díla obsahující vizuální obsah z takového stránky sociálních médií, a neprodleně informujete Shutterstock o každé takové webové stránce sociálních médií. Souhlasíte, že podniknete veškerá komerčně odpovědná opatření, abyste zabránil(a) třetím stranám jakýkoli vizuální obsah duplikovat. Pokud se dozvíte o jakékoli neoprávněné duplikaci vizuálního obsahu, informujte nás prosím e-mailem na support@shutterstock.com.
 3. Pokud používáte vizuální obsah jako součást pracovního produktu vytvořeného pro nebo dodávaného klientovi nebo zákazníkovi, odhalíte totožnost těchto klientů nebo zákazníků společnosti Shutterstock na základě její odůvodněné žádosti.
 4. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající nebo související s touto Smlouvou nebo s jejím porušením bude řešen závazným rozhodčím řízením vedeným podle pravidel obchodního rozhodčího řízení asociace American Arbitration Association nebo International Centre for Dispute Resolution s účinností v den zahájení rozhodčího řízení, raději než u soudu, a rozsudek arbitrážního soudu může být zapsán u jakéhokoli příslušného soudu nebo soudu příslušného pro danou stranu nebo její aktiva. Místem rozhodčího řízení bude stát a kraj New York. Jazykem rozhodčího řízení bude anglický jazyk. Bude jeden rozhodce. Každá strana nese své vlastní náklady na rozhodčí řízení. Společnost Shutterstock má také právo zahájit a vést jakékoli právní kroky nebo žalobu podle práva ekvity nebo řízení před jakýmkoli příslušným soudem k získání soudního zákazu nebo jiného opatření proti vám v případě, že dle názoru společnosti Shutterstock je taková akce nutná nebo žádoucí.
 5. Tyto Podmínky použití nesmí být vykládány proti ani ve prospěch žádné ze stran, ale spíše v souladu se správným významem v ní užitého jazyka. Tyto Podmínky používání se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Státu New York, bez ohledu na střet se zákonnými principy.
 6. Pokud přistupujete k těmto podmínkám používání jménem vašeho zaměstnavatele nebo jiné společnosti, zaručujete, že máte plné právo a oprávnění k takovému jednání. V případě, že takové oprávnění nemáte, souhlasíte, že ponesete osobní odpovědnost vůči společnosti Shutterstock za jakékoli porušení těchto podmínek používání. Tímto udělujete společnosti Shutterstock celosvětovou, nevýlučnou, limitovanou licenci k používání vašich ochranných známek v propagačních materiálech společnosti Shutterstock, včetně veřejného seznamu zákazníků. Použití vašich ochranných známek společností Shutterstock bude vždy v souladu s vašimi v té době aktuálními Zásadami používání ochranných známek, jak byly zpřístupněny společnosti Shutterstock, a budou vždy ve váš prospěch. Společnost Shutterstock dále souhlasí, že využije komerčně rozumných snah k ukončení jakéhokoli specifického použití vašich ochranných známek ne později než třicet (30) dní od data přijetí vaší e-mailové žádosti společností Shutterstock na counsel@shutterstock.com.
 7. Počet stažení vizuálního obsahu, které máte k dispozici, je určen produktem, který si zakoupíte. Pro účely těchto smluvních podmínek je den definován jako doba dvaceti čtyř (24) hodin počínaje časem, kdy byl váš produkt zakoupen. Měsíc je definován jako kalendářní měsíc počínaje a včetně dne, kdy jste zakoupili svůj produkt, a konče v den, který je nejdřívější z následujících (i) stejné datum jako váš nákup v následujícím měsíci nebo (ii) poslední den následujícího měsíce. Například tedy, pokud zakoupíte měsíční předplatné 5. března, obnoví se 5. dubna. Pokud zakoupíte měsíční předplatné 31. srpna, vaše předplatné se obnoví 30. září.
 8. Pokud není na kuponu uvedeno jinak, jakýkoli kupon nebo slevový kód použitý na nákup jakékoli automaticky se obnovující splátky nebo opakujícího se předplatného produktu bude uplatněn pouze na první platbu.
 9. Jestliže některé ustanovení těchto smluvních podmínek bude neplatné nebo nevynutitelné soudem nebo regulačním orgánem v příslušné jurisdikci, tento závěr bude omezen výhradně na tuto neplatnou či nevynutitelnou část, aniž by došlo k ovlivnění zbývajících částí tohoto konkrétního ustanovení či jakékoli jiné součásti smluvních podmínek tak, aby tyto smluvní podmínky jinak zůstaly plně účinné a vynutitelné.
 10. Výslovně se chápe a rozumí, že tyto smluvní podmínky se uzavírají výhradně za účelem vzájemného prospěchu zde uvedených stran, a že žádné výhody, práva, povinnosti nebo závazky z těchto smluvních podmínek nepůsobí vůči třetím stranám.
 11. V případě, že porušíte kteroukoliv z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock. Společnost Shutterstock má právo ukončit váš účet bez dalšího upozornění, a dále může společnost Shutterstock uplatnit jiná práva vyplývající ze zákona anebo obyčejového práva. Společnost Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení jakýchkoliv vašich poplatků v případě, že je váš účet ukončen z důvodu porušení smlouvy.
 12. Není-li výslovně uvedeno v tomto dokumentu, Shutterstock neposkytuje žádná práva a záruky týkající se používání osobně identifikovatelných informací, které mohou být viditelné ve vizuálním obsahu, hudbě a jiných zvukových stopách ve videu, ochranné známce, firemním vzhledu či designu chráněném autorským právem či v uměleckém a architektonickém díle znázorněném ve vizuálním obsahu. Společnost Shutterstock má výhradní smlouvy s modelem a o vlastnictví, je-li to výslovně uvedeno na stránkách Shutterstock.
 13. Odpovědnost společnosti Shutterstock podle každé jednotlivé zde zakoupené licence nesmí překročit „hranice odpovědnosti“ vztahující se na licence platné v době, kdy zákazník věděl nebo měl vědět o takovém nároku, a to bez ohledu na počet udělení licence nebo použití vizuálního obsahu.
 14. S výjimkou případů výslovně uvedených v části III této smlouvy, celková souhrnná odpovědnost společnosti Shutterstock vůči vám nebo třetí straně, která se nárokuje vaším prostřednictvím, vyplývající z nebo v souvislosti s vaším používáním nebo nemožnosti používat webové stránky Shutterstock, anebo v souvislosti se zobrazeným vizuálním obsahem (ze smlouvy, z deliktu nebo jinak) v žádném případě nepřekročí peněžní částku, kterou Shutterstock skutečně obdržel od vás za licenci k příslušnému vizuálního obsahu.
 15. Společnost Shutterstock, ani žádný z jejich úředníků, zaměstnanců, manažerů, členů, akcionářů, ředitelů nebo dodavatelů nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné jiné osobě nebo subjektu za vznik obecných, trestných, speciálních, nepřímých, následných nebo náhodných škod či ušlého zisku nebo jakékoli jiné škody, nákladů nebo ztrát vyplývajících z vašeho používání vizuálního obsahu, porušení této smlouvy společností Shutterstock nebo jinak, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu, a to i v případě, že Shutterstock byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, nákladů nebo ztrát.
 16. Není-li výslovně uvedeno v části II, veškerý vizuální obsah je poskytován "tak, jak je" bez jakékoli záruky, ať výslovné nebo nepřímo vyjádřené, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk nezasahování, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Některý vizuální obsah může obsahovat prvky, které vyžadují další povolení v případě, že je vizuální obsah změněn nebo používán v určitém kontextu. Pokud provedete takovou změnu nebo použijete vizuální obsah v takovém kontextu, nesete výhradní odpovědnost za získání dodatečných povolení, která jsou tímto vyžadována.
 17. Shutterstock nezaručuje, že vizuální obsah, webové stránky Shutterstock, nebo jiné materiály budou splňovat vaše požadavky, nebo že použití bude nepřerušováno či bez chyb. Celé riziko ohledně kvality, výkonu a použití vizuálního obsahu nesete výhradně vy.
 18. V případě, že používáte podvodné informace o kreditní kartě k otevření účtu nebo se jinak zapojíte do jakékoli trestné činnosti poškozující Shutterstock, Shutterstock neprodleně podá stížnost na www.ic3.gov centrum stížností na internetovou kriminalitu, partnerství mezi FBI a národním centrem pro kriminalitu bílých límečků.
Efektivní 17. srpna 2016