De nuværende servicevilkår er angivet nedenfor. For at se tidligere versioner af servicevilkårene, klik her.
Denne danske tekst er udelukkende en oversættelse, som skal lette forståelsen af indholdet og er ikke et juridisk bindende dokument. Der henvises til den originale engelske tekst.Ved at downloade et billede fra Shutterstocks website accepterer du at være underlagt de vilkår og betingelser, der er anført i den engelske version af Terms of Service.

SHUTTERSTOCK
Servicevilkår
Shutterstock licensaftale(r)

Kære Shutterstock-kunde:

Det følgende er en juridisk aftale mellem dig eller arbejdsgiveren eller anden enhed, på hvis vegne du indgår denne aftale (»du« eller »kunden«), og i), hvis du er eksisterende eller ny kunde i USA eller Canada, Shutterstock, Inc., en koncern fra Delaware med kontor på adresssen Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA; eller ii), hvis du er ny kunde og ikke befinder dig i USA eller Canada, Shutterstock Netherlands, B.V., registreret i henhold til lovgivningen i Holland og med hovedsæde på Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, Holland (i det følgende benævnt »Shutterstock« i begge tilfælde). Ved at indgå denne aftale bekræfter du, at dit bopælsland er det samme som landet for din faktureringsadresse.

"Billede(r)" betyder fotografier, vektorer, tegninger og lignende, tilgængeligt for licens fra Shutterstocks hjemmeside.

"Video" betyder alle bevægelige billeder, animationer, film, videoer eller andre lydbaserede/visuelle fremstillinger, undtagen faste billeder, optaget i ethvert format, der er tilgængelig til licens fra Shutterstocks hjemmeside.

"Visuelt indhold" refererer kollektivt til billeder og videoer.

Følgende servicevilkår udgør en aftale mellem kunden og Shutterstock, der angiver rettigheder og forpligtelser med hensyn til visuelt indhold, der er licenseret af dig. Ved at acceptere servicevilkårene accepterer du, at disse vilkår bestemmer dine rettigheder og forpligtelser med hensyn til alle licenser for visuelt indhold, der er fastsat heri, uanset det abonnement eller den licens, du måtte købe i dag. Læs venligst disse servicevilkår igen, når du køber visuelt indhold.

MEDMINDRE DU KØBER ET »TEAM-ABONNEMENT« ELLER EN »PREMIER-LICENS«, ER DETTE EN ENKELTLICENS, DER GIVER EN (1) FYSISK PERSON LICENS TIL AT DOWNLOADE OG BRUGE VISUELT INDHOLD. HVIS DU KØBER ET TEAM-ABONNEMENT, ER RETTEN TIL AT LICENSERE, DOWNLOADE OG BRUGE VISUELT INDHOLD BEGRÆNSET TIL DET ANTAL BRUGERE, SOM ER TILLADT AF DET PÅGÆLDENDE TEAM-ABONNEMENT. PREMIER-LICENSEN OG PLATFORMEN GIVER DISSE OG FLERE RETTIGHEDER TIL ET UBEGRÆNSET ANTAL BRUGERE. NOGLE LICENSER, DER ER ANGIVET HERI, ER MÅSKE IKKE TILGÆNGELIGE SOM TEAM-ABONNEMENTER. Hvis det er nødvendigt med en konto til flere brugere, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: I USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice eller vores Premier-team).

Del I Licens for visuelt indhold

 1. Billedlicenser
 2. Videolicenser
 3. Restriktioner for brug af visuelt indhold

Del II Garantier og erklæringer

Del III Skadesløsholdelse og erstatningsansvar

Del IV Yderligere vilkår

DEL I LICENSER FOR VISUELT INDHOLD

Shutterstock giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og global ret til i al evighed at bruge, ændre og gengive visuelt indhold, som udtrykkeligt tilladt i den gældende licens og i henhold til de begrænsninger, der er angivet heri:

 1. BILLEDLICENSER
  1. EN STANDARD BILLEDLICENS giver dig ret til at bruge billeder:
   1. Som en digital reproduktion, herunder på hjemmesider, i online-annoncering, på sociale medier, i mobile reklamer, mobile "apps", software, e-kort, e-publikationer (e-bøger, e-magasiner, blogs, etc.), og i online-medier (herunder videodelingstjenester såsom YouTube, Dailymotion, Vimeo, osv. med forbehold af de budgetmæssige begrænsninger fremsat i underafsnit I.a.i.4 nedenfor);
   2. Trykt i fysisk form som en del af produktets emballage og mærkning, brevpapir og visitkort, reklame på salgsstedet, udendørs reklameskilte, cd- og dvd-omslag, eller i reklamer og kopier af fysiske medier, herunder magasiner, aviser og bøger forudsat, at et billede ikke gengives mere end 500.000 gange samlet set;
   3. Som del af en reklamekampagne "Uden for hjemmet", forudsat at den tiltænkte målgruppe for en sådan kampagne samlet er på mindre end 500.000 aftryk.
   4. Indarbejdet i film, video, tv-serier, reklame eller andre multimedieproduktioner til distribution i et medie kendt nu eller herefter udtænkt (hver især en "produktion") uden hensyn til målgruppestørrelse, forudsat budgettet til en sådan produktion ikke overstiger USD 10.000;
   5. Kun til egen personlig og ikke-kommerciel brug (ikke til videresalg, download, distribuering eller nogen anden kommerciel brug).
  2. EN UDVIDET BILLEDLICENS giver dig ret til at bruge billeder:
   1. På en eller anden måde, som er tilladt i henhold til en standard billedlicens, uden nogen begrænsning af antallet af reproduktioner, aftryk eller budget;
   2. Integreret i merchandise til salg eller fremstødsdistribution (samlet kaldt for "merchandise"), herunder, men uden begrænsning, til tekstiler, kunst, magneter, vægkunst, kalendere, legetøj, kontorartikler, lykønskningskort og andre fysiske reproduktioner til salg eller distribution, forudsat at sådan merchandise har væsentlige kreative eller funktionelle elementer ud over billedet/billederne.
   3. Til vægkunst (og uden at kræve yderligere kreative eller funktionelle elementer) til dekorative formål i kommercielle rum, som ejes af dig eller din kunde, og ikke til salg.
   4. Indarbejdet som elementer i digitale skabeloner til salg eller distribution.
  Hvis standard eller udvidede billedlicenser ikke giver de rettigheder, du har brug for, bedes du kontakte kundeservice. (Telefon: I USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)
 2. VIDEOLICENSER
  1. EN LICENS TIL VIDEOBRUG giver dig ret til at bruge videomaterialet:
   1. i produktioner (dvs. film, video, tv-serier, reklamer eller anden multimedieproduktion), der vises eller distribueres til offentligheden på en måde, der er kendt nu eller udtænkes herefter;
   2. i forbindelse med en live-optræden;
   3. på hjemmesider.
  2. Hvis licensen for brug af video ikke giver de rettigheder, du har brug for, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: I USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)
  3. EN VIDEO COMP-LICENS giver dig ret til anvendelse af de vandmærkemarkerede videoklip i lav opløsning som frieksemplar ("Comp-video") og kun til test, som prøve, frieksemplar eller som evalueringsmateriale i kladdeform. Video Comp-licenser giver dig ikke tilladelse til at vise eller distribuere videomateriale til offentligheden eller som integreret i endelige materialer. Comp-videoer kan redigeres, men du må ikke fjerne eller ændre Shutterstock-vandmærket. Comp-video er til rådighed til at licensere under video-comp licensen på det tidspunkt, den bliver downloadet som comp-video, men Shutterstock giver ingen garantier, og er ikke forpligtet til at sikre, at comp-video vil være tilgængelig for licens på noget senere tidspunkt.
 3. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF VISUELT INDHOLD
  DU MÅ IKKE:
  1. Brug af visuelt indhold på en anden måde end som udtrykkeligt angivet af den licens, du har købt i forbindelse med et sådant visuelt indhold.
  2. Portrættering af en person, der er afbildet i det visuelle indhold (en "Model") på en måde, som en fornuftig person ville finde stødende, herunder, men ikke begrænset til at afbilde en model: a) i forbindelse med pornografi, "voksenvideoer", voksenunderholdning, escort-tjenester, dating-tjenester eller lignende; b) i forbindelse med reklame eller markedsføring af tobaksvarer; c) i en politisk sammenhæng, f.eks. reklame eller anbefaling af et parti, en kandidat eller en folkevalgt eller i forbindelse med en politik eller et synspunkt; d) som lider af eller medicineres for en fysisk eller psykisk lidelse; eller e) i forbindelse med udøvelse af umoralske eller kriminelle aktiviteter.
  3. Bruge visuelt indhold i en pornografisk, æreskrænkende, eller vildledende kontekst eller på en måde, der kunne anses som injurierende, obskøn eller ulovlig.
  4. Brug af visuelt indhold mærket "kun til redaktionel brug" i kommercielt øjemed.
  5. Du må ikke videresælge,​ omfordele,​ skabe adgang til,​ dele eller overføre visuelt indhold, medmindre det udtrykkeligt fremgår heri. For eksempel og ikke begrænset til ovenstående forbydes det at vise indhold som et, eller som del af et "galleri", hvorigennem tredjeparter kan søge efter og vælge fra sådant indhold.
  6. Brug af visuelt indhold på en sådan måde,​ at det krænker tredjeparts varemærke eller intellektuelle ejendom,​ eller forårsager påstået vildledende markedsføring eller illoyal konkurrence.
  7. Brug af visuelt indhold (helt eller delvist) som et varemærke, servicemærke, logo eller anden angivelse af oprindelse, eller som en del heraf.
  8. Du må ikke bruge still-billeder, der er taget fra videoer, bortset fra i forbindelse med kontekstbaseret marketing, kampagner og reklame for dine afledte værker, der indeholder video.
  9. Fejlagtigt repræsentere, udtrykkeligt eller med rimelig hentydning, at visuelt indhold blev skabt af dig eller en anden person end indehaveren af ​​ophavsretten til det pågældende visuelle indhold.
  Hvis det er nødvendigt at udvide nogen af de ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: I USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)
 4. KREDIT- OG OPHAVSRETSMEDDELELSER
  1. Brugen af visuelt indhold i en "redaktionel" kontekst skal ledsages af en relevant kildeangivelse til Shutterstocks bidragyder og Shutterstock i generelt følgende form:
   "Navn på kunstner/Shutterstock.com"
  2. Hvis og hvor det er kommercielt rimeligt, skal brugen af ​​visuelt indhold til merchandise eller en produktion ledsages af en kildeangivelse til Shutterstock i væsentlig følgende form:
   "Billede(r) eller video (som relevant), anvendt under licens fra Shutterstock.com"
  3. Kredittilskrivninger er ikke påkrævet i forbindelse med anden brug af billederne, medmindre der gives kredittilskrivning for andet materiale, der vises i forbindelse med samme anvendelse.
  4. I alle tilfælde skal kildeangivelsen og tilskrivningen være af en sådan størrelse, farve og iøjnefaldenhed, at den er tydelig og letlæselig med det blotte øje.

DEL II GARANTIER OG ERKLÆRINGER

 1. Shutterstock garanterer og erklærer at:
  1. Shutterstocks bidragydere har givet Shutterstock alle nødvendige rettigheder i og til visuelt indhold til at tildele de rettigheder, der er angivet i del I, som det er relevant.
  2. Visuelt indhold i sin oprindelige uændrede form, som anvendes i fuld overensstemmelse med disse servicevilkår og gældende lov, vil ikke: i) krænke ophavsretten, varemærker eller andre immaterielle rettigheder; ii) overtræde nogen tredjemands rettigheder angående fortrolighed eller offentliggørelse; iii) overtræde amerikanske love, bestemmelser, forordninger eller regulativer; eller iv) være ærekrænkende, injurierende, pornografisk eller obskønt.
 2. Mens Shutterstock gør en kommercielt rimelig indsats for at sikre nøjagtigheden af ​​søgeord og beskrivelser samt integriteten af ​​visuelt indhold, der er betegnet til "redaktionel brug", SÅ GIVER SHUTTERSTOCK INGEN GARANTIER OG/ELLER REPRÆSENTATIONER VEDRØRENDE: I) SØGEORD, TITLER ELLER BESKRIVELSER; II) AUDIO I VIDEOMATERIALE; ELLER III) VISUELT INDHOLD, DER ER BETEGNET SOM "KUN TIL REDAKTIONEL BRUG". For klarhedens skyld vil Shutterstock ikke kompensere eller have noget ansvar for eventuelle krav, som måtte følge af unøjagtige søgeord, titler eller beskrivelser, lyd i videomateriale eller brug af visuelt indhold, der er betegnet som kun til redaktionel brug.
 3. SHUTTERSTOCK FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER UD OVER DEM, SOM ER UDTRYKKELIGT GIVET I DETTE AFSNIT MED TITLEN "GARANTIER OG ERKLÆRINGER".

DEL III Skadesløsholdelse og erstatningsansvar:

 1. Underlagt betingelserne heri og forudsat, at du ikke har handlet i strid med nogen af betingelserne i denne eller andre aftaler med Shutterstock, vil Shutterstock forsvare, kompensere dig og holde dig skadesløs op til den gældende "erstatningsgrænse", som er angivet nedenfor. En sådan erstatning er udelukkende begrænset til kundens direkte tab, der skyldes tredjeparts krav, som direkte kan henføres til Shutterstocks misligholdelse af de udtrykkelige garantier og erklæringer i Del II heri, sammen med tilhørende udgifter (herunder rimelige advokatsalærer). Erstatning er betinget af, at du sender en skriftlig meddelelse til Shutterstock om sådanne erstatningskrav eller om overhængende erstatningskrav senest fem (5) hverdage fra den dato, du har fået kendskab til eller med rimelighed burde have fået kendskab til sådanne erstatningskrav eller overhængende erstatningskrav. En sådan meddelelse skal indeholde alle oplysninger om kravet, som du kender til (f.eks. brugen af det pågældende visuelle indhold, navn og kontaktoplysninger på person og/eller virksomhed, som indbringer kravet, samt kopier af enhver korrespondance modtaget og/eller sendt i forbindelse med kravet). Meddelelsen skal sendes som e-mail eller faxes til Shutterstock via counsel@shutterstock.com eller 1-646-786-4782 med en papirkopi til Shutterstock, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, USA, Attention: General Counsel, via anbefalet brev med anmodning om returkvittering, eller kurer, modtagerens underskrift er påkrævet. Shutterstock har ret til at overtage håndtering, afvikling eller forsvar af krav eller tvister i forbindelse med dette erstatningskrav. Kunden accepterer at samarbejde med Shutterstock i forsvaret af et sådant krav og har ret til at deltage i enhver tvist for kundens egen regning. Kunden accepterer, at Shutterstock ikke er ansvarlig for eventuelle advokatsalærer og/eller andre omkostninger, der er afholdt af dig eller på dine vegne, før Shutterstock har haft rimelig mulighed for at analysere et sådant kravs gyldighed.
 2. Shutterstock er ikke ansvarlig for eventuelle skader, omkostninger eller tab som følge af ændringer i det visuelle indhold eller som følge af den kontekst, hvori det visuelle indhold bruges af dig.
 3. Erstatningsgrænser: Shutterstocks samlede maksimale forpligtelse og erstatningsansvar ("erstatningsgrænse") i forbindelse med hver enkelt kunde:
  1. Standard billedlicenser har en værdi af USD 10.000.
  2. Udvidede billedlicenser har en værdi af USD 250.000.
  3. Licenser for videobrug har en værdi af USD 10.000.
  Hvis du har spørgsmål om ovennævnte, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: I USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)
 4. Du indvilliger i at kompensere Shutterstock og holde Shutterstock, dets ansatte, medarbejdere, aktionærer, direktører, ledere, medlemmer og leverandører skadesløse for skader eller ansvar af enhver art, som måtte følge af brug af visuelt indhold, der ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse servicevilkår. Du accepterer desuden at friholde Shutterstock for alle omkostninger og udgifter, som Shutterstock pådrager sig i tilfælde af, at du overtræder nogen af ​​vilkårene i denne aftale, eller enhver anden aftale med Shutterstock.

DEL IV YDERLIGERE VILKÅR

 1. Shutterstock vil på ingen måde være forpligtet til tilbagebetalinger, med mindre dette skulle være krævet af loven. I tilfælde af, at Shutterstock vurderer, at du er berettiget til en tilbagebetaling af hele eller en del af de betalte gebyrer, vil en sådan tilbagebetaling kun ske til den betalingsmetode, hvormed du oprindeligt udførte dit køb. Hvis du er bosat i EU, og du annullerer din konto inden for syv (7) dage, efter du har foretaget en betaling til Shutterstock, Netherlands B.V., forudsat at du ikke har licens til eventuelt visuelt indhold, vil Shutterstock, Netherlands B.V. refundere betalingen foretaget af dig forbundet med den annullerede konto. For at annullere din konto, bedes du kontakte support@shutterstock.com.
 2. "Må ikke overføres" som anvendt her betyder, at medmindre det udtrykkeligt er nævnt i disse servicevilkår, må du ikke sælge, udleje, indlæse, give, give i underlicens eller på anden måde overføre visuelt indhold eller retten til at anvende visuelt indhold til andre. Du må dog foretage en engangsoverførsel af visuelt indhold til en tredjepart til det ene formål at få en sådan tredjepart til at trykke og/eller fremstille dine varer og inkorporere visuelt indhold, der er underlagt betingelserne og vilkårene heri. Hvis du bliver opmærksom på, at en hjemmeside for et socialt medie bruger visuelt indhold på en måde, der overskrider din licens herunder, indvilliger du i at fjerne alle afledte værker, der inkorporerer visuelt indhold fra sådanne sociale medier, og straks meddele Shutterstock om hver hændelse med brug på disse sociale medier. Du indvilliger i at tage alle kommercielt rimelige skridt for at forhindre tredjepart i at kopiere visuelt indhold. Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret kopiering af visuelt indhold, bedes du give os besked herom ved at sende en e-mail til support@shutterstock.com.
 3. Hvis du bruger visuelt indhold som en del af et arbejdsrelateret produkt skabt til eller leveret til en klient eller en kunde, skal du afsløre identiteten af ​​disse klienter eller kunder til Shutterstock på Shutterstocks rimelige anmodning herom.
 4. Enhver uenighed eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, eller brud herpå, skal afgøres ved bindende voldgift administreret under Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association eller Det Internationale Center for Konfliktløsning og det træder i kraft på datoen for påbegyndelsen af ​​voldgift, i stedet for i retten, og dommen om tildeling afsagt af voldgiftsmanden (e) kan indføres i enhver domstol med kompetence heraf eller der har jurisdiktion over det pågældende parti eller dets aktiver. Stedet for voldgift skal være staten og amtet i New York. Sproget af voldgiftsproceduren, er engelsk. Der skal være én voldgiftsmand. Hver part bærer sine egne omkostninger i voldgiften. Shutterstock har også ret til at påbegynde og retsforfølge enhver juridisk eller retfærdig handling eller procedure, før nogen kompetent domstol afsiger et påbud eller anden lindring mod dig i tilfælde af, at en sådan handling efter Shutterstocks mening er nødvendigt alle ønskelig.
 5. Disse servicevilkår (Terms Of Service, TOS) gælder hverken mod eller til fordel for en part, men snarere i overensstemmelse med retfærdigheden af en betydning af sproget heri. Disse servicevilkår (Terms Of Service, TOS) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York, uden hensyn til dens konflikt retsprincipper.
 6. Hvis du indgår i disse servicevilkår på vegne af din arbejdsgiver eller en anden enhed, erklærer og garanterer du, at du har den fulde ret og myndighed til at gøre dette. I tilfælde af at du ikke har en sådan myndighed, accepterer du, at du vil være personligt ansvarlig over for Shutterstock for eventuelle overtrædelser af bestemmelserne i disse servicevilkår. Du giver hermed Shutterstock en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, begrænset licens til at bruge dine varemærker i Shutterstocks reklamemateriale, herunder en offentlig kundeliste. Shutterstocks brug af dine varemærker skal til enhver tid være i overensstemmelse med dine tidsgældende varemærkepolitikker der stilles til rådighed for Shutterstock og skal til enhver tid træde i kraft til din fordel. Shutterstock accepterer endvidere, at det vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at afslutte en bestemt brug af dit varemærke senest tredive (30) dage fra datoen for modtagelse hos Shutterstock af din e-mail til counsel@shutterstock.com.
 7. Antallet af downloads af visuelt indhold, du har til rådighed, bestemmes af det produkt, du køber. I forbindelse med disse servicevilkår defineres en dag som fireogtyve (24) timer, der begynder på det tidspunkt, du foretager dit køb. En måned er defineret som tredive (30) på hinanden følgende dage der begynder på den dato, du køber dit produkt og slutter på den dato, som er den tidligste af (i) den samme dato som dit køb i den følgende måned eller (ii ) den sidste dag i den følgende måned. Som eksempel, hvis du køber et månedligt abonnement, der begynder den 5. marts, vil det forny den 5. april. Hvis du køber et månedligt abonnement den 31. august, vil dit abonnement forny den 30. september.
 8. Medmindre andet er angivet på kuponen eller rabatkoden der anvendes til et køb af en automatisk fornyelse, ratebetaling eller tilbagevendende abonnement gælder den kun for den første rate heraf.
 9. Hvis en enkelt af disse servicevilkår af en retlig myndighed eller et tilsynsorgan i en kompetent jurisdiktion bestemmes som at være ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan konklusion være begrænset udelukkende til en sådan ugyldig del, der er uden retskraft, uden at påvirke de resterende dele af sådanne individuelle vilkår eller enhver anden del af servicevilkårene, således at disse vilkår i øvrigt skal forblive fuldt gældende.
 10. Det er udtrykkeligt forstået og accepteret, at disse servicevilkår indgås udelukkende til gensidig fordel for parterne heri, og at der ikke er fordele, rettigheder, pligter eller forpligtelser beregnet for tredjeparter i disse servicevilkår.
 11. Ud over Shutterstocks øvrige rettigheder, hvad angår lovmæssige rettigheder og/eller billighedsret, har Shutterstock ret til at opsige din konto uden yderligere varsel, i tilfælde af at du bryder nogen af ​​vilkårene i denne eller en anden aftale med Shutterstock. Shutterstock er under ingen omstændigheder forpligtet til at refundere eventuelle gebyrer, der måtte være blevet betalt af dig, i tilfælde af at din konto opsiges på grund af kontraktbrud.
 12. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, tildeler Shutterstock ingen rettigheder og giver ingen garantier med hensyn til brugen af ​​personligt identificerende oplysninger, som kan være synlige i visuelt indhold, musik eller anden lyd i videoer, varemærker, handelsdesign eller ophavsretligt beskyttede designs eller kunstværker eller arkitektur, der er afbildet i visuelt indhold. Shutterstock har kun model- eller ejendomsudgivelser, hvor det udtrykkeligt er angivet på Shutterstocks hjemmeside.
 13. Shutterstocks erstatningsansvar under en individuel licens, købt herunder, skal ikke overstige "erstatningsgrænsen", der gælder for licensen på det tidspunkt, hvor kunden havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kravet, og er uden hensyntagen til antallet af gange, som det pågældende visuelle indhold er licenseret til eller anvendt af dig.
 14. Undtagen som specifikt angivet i del III heri, kan Shutterstocks samlede erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart, der måtte rejse krav via dig, forårsaget af eller i forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge Shutterstocks hjemmesider og/eller visuelt indhold indeholdt derpå (uanset om det er som følge af aftalebrud, skadegørende handling eller andet), ikke overstige det pengebeløb, som Shutterstock faktisk har modtaget fra dig for den pågældende licens til visuelt indhold.
 15. Hverken Shutterstock eller nogen af ​​dets direktører, ansatte, chefer, medlemmer, aktionærer, direktører eller leverandører kan være erstatningsansvarlige over for dig, eller andre personer eller enheder for generelle, straffende, specielle, indirekte eller tilfældige skader, følgeskader, tabt fortjeneste eller andre skader, omkostninger eller tab, der måtte være forårsaget af din brug af visuelt indhold, Shutterstocks misligholdelse af denne aftale eller på anden vis, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, også selv om Shutterstock måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, omkostninger eller tab.
 16. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af del II, leveres alt visuelt indhold "som det er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller implicit, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garanti for, at der ikke foreligger krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Noget visuelt indhold kan indeholde elementer, der kræver yderligere tilladelse, hvis det visuelle indhold bliver ændret eller brugt i en bestemt kontekst. Hvis du foretager en sådan ændring eller bruger visuelt indhold i en sådan kontekst, er du eneansvarlig for at skaffe alle yderligere tilladelser, der er påkrævet.
 17. Shutterstock garanterer ikke, at det visuelle indhold, Shutterstocks hjemmesider eller andre materialer vil opfylde dine krav, eller at brugen vil være uafbrudt eller fejlfri. Hele risikoen med hensyn til kvalitet, ydeevne og brug af visuelt indhold er udelukkende din egen.
 18. I tilfælde af at du bruger svigagtige kreditkortoplysninger til at oprette en konto eller på anden måde deltager i en kriminel aktivitet, der skader Shutterstock, vil Shutterstock straks anmelde dette til www.ic3.gov, der er et klagecenter for internetkriminalitet og et partnerskab mellem FBI (Federal Bureau of Investigation)og det nationale center for økonomisk kriminalitet.
Træder i kraft 17. aug. 2016